Πληροφορίες

Η βλεννόρροια ή γονόρροια ή γονοκοκκική ουρηθρίτιδα είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που προσβάλει εξίσου άνδρες και γυναίκες.

Η βλεννόρροια ή γονόρροια οφείλεται στο γονόκοκκο Neisseria gonorrhea που μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 3-5 ημέρες μετά τη μόλυνση.

Στους άνδρες, η βλεννόρροια εκδηλώνεται με πυώδες έκκριμα από την ουρήθρα, ιδιαίτερα εμφανές κατά την πρώτη πρωινή ούρηση και δυσουρικά ενοχλήματα (πόνος, τσούξιμο και κάψιμο κατά την ούρηση).

Στις γυναίκες μπορεί να μην υπάρξουν συμπτώματα ή να παρουσιαστούν αυξημένες κολπικές εκκρίσεις, δυσουρικά ενοχλήματα και πόνος κατά την επαφή.

Αν δε γίνει θεραπεία, η φλεγμονή μπορεί να επεκταθεί σε εσωτερικά όργανα όπως ο προστάτης, οι όρχεις και η επιδιδυμίδα στους άνδρες και οι σάλπιγγες στις γυναίκες και να προκληθεί στειρότητα.

Η διάγνωση της βλεννόρροιας γίνεται με εργαστηριακή εξέταση του εκκρίματος, κατά την οποία ανευρίσκεται με το μικροσκόπιο ο γονόκοκκος.

Η θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση της κατάλληλης αντιβίωσης.

Ο ερωτικός σύντροφος υποβάλλεται στην ίδια θεραπεία ενώ ενδείκνυται προληπτικά εργαστηριακός έλεγχος για άλλα αφροδίσια νοσήματα.

Καλέστε μας τώρα!

213 0 270 411

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε στην διάθεση σας.